Origami ของถุงเท้า

นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการพับกระดาษของเป็น ตะบัน:

Origami ของถุงเท้า

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu