Origami ของหญิงสาว

นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการพับกระดาษของเป็น สาว:

Origami ของหญิงสาว

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu