Origami ของโคมไฟฟักทอง

นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการพับกระดาษของเป็น โคมไฟฟักทอง:

Origami ของโคมไฟฟักทอง

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu