Origami ของตัวอักษร E

นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการพับกระดาษของตัวอักษรเป็น E:

Origami ของจดหมาย E

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu