Origami ของตัวอักษร L

นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการพับกระดาษของตัวอักษรเป็น L:

Origami ของตัวอักษร L

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu