Origami ของตัวอักษร O

นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการพับกระดาษของตัวอักษรเป็น O:

Origami ของตัวอักษร O

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu