Origami ของซองจดหมายกระเป๋าสตางค์

นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้บรรลุพับของซองจดหมายกระเป๋าสตางค์คือ

Origami ของซองจดหมายกระเป๋าสตางค์