Origami ของดอกไม้ซองจดหมาย

นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้บรรลุพับของซองจดหมายดอกไม้คือ

Origami ของซองจดหมายดอกไม้