Origami ของ ดอกทานตะวัน

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ ดอกทานตะวันมีดังนี้:

แผนภาพ ของ ดอกทานตะวัน พับ ขั้นตอน ที่ 1

แผนภาพ ของ ดอกทานตะวัน พับ ขั้นตอน ที่ 2

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu