Origami ของ แคคตัส

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ แคคตัสมีดังนี้:

Origami ของ แคคตัส

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu