Origami ของใบ เล็ก ๆ ของ เมเปิ้ล

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ใบ เล็ก ๆ ของ เมเปิ้ลคือ

แผนภาพ ของ พับกระดาษ ใบ เล็ก ๆ ของ เมเปิ้ล , ระยะที่ 1

แผนภาพ ของ พับกระดาษ ใบ เล็ก ๆ ของ เมเปิ้ล , ระยะที่ 2

แผนภาพ ของ พับกระดาษ ใบ เล็ก ๆ ของ เมเปิ้ล , 3 ขั้นตอน

แผนภาพ ของ พับกระดาษ ใบ เล็ก ๆ ของ เมเปิ้ล , 4 ขั้นตอน

แผนภาพ ของ พับกระดาษ ใบ เล็ก ๆ ของ เมเปิ้ล , ขั้นตอน ที่ 5