Origami ของ บัว

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับ ดอกบัวคือ

Origami ของ บัว ระยะที่ 1

Origami ของ บัว ระยะที่ 2

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu