กิโมโนผ้าเช็ดปากพับ

นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดเป็น กิโมโน ผ้าเช็ดปากพับ:

กิโมโนผ้าเช็ดปากพับ