ผีเสื้อผ้าเช็ดปากพับ

นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดเป็น ผีเสื้อ ผ้าเช็ดปากพับ:

ผีเสื้อผ้าเช็ดปากพับ