ผ้าเช็ดปากพับเป็นรูปสามเหลี่ยม

นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดเป็น สามเหลี่ยม ผ้าเช็ดปากพับ:

ผ้าเช็ดปากพับเป็นรูปสามเหลี่ยม