เต่าผ้าเช็ดปากพับ

นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดเป็น เต่า ผ้าเช็ดปากพับ:

เต่าผ้าเช็ดปากพับ