แมงกะพรุนผ้าเช็ดปากพับ

นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดเป็น แมงกะพรุน ผ้าเช็ดปากพับ:

แมงกะพรุนผ้าเช็ดปากพับ