Origami ของราศี: ราศีธนูยิงธนู

นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการพับกระดาษของเป็น ราศีธนูยิงธนู:

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบโดย Jun Maekawa.

Origami ของราศี: ราศีธนูยิงธนู

Origami ของราศี: ราศีธนูยิงธนู

Origami ของราศี: ราศีธนูยิงธนู

Origami ของราศี: ราศีธนูยิงธนู

Origami ของราศี: ราศีธนูยิงธนู