Origami ของราศี: ราศีพฤษภ, รุ่นที่ 2

นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการพับกระดาษของเป็น ราศีพฤษภแบบที่ 2:

Origami ของราศี: ราศีพฤษภ, รุ่นที่ 2