Origami ของราศี: ราศีเมษ, รุ่นที่ 2

ราศีเมษในรูปแบบที่สองนี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการพับกระดาษของราศีคือ

Origami ของราศี: ราศีเมษ

Origami ของราศี: ราศีเมษ