Origami ของ leo รุ่นที่ 1

นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการพับกระดาษของเป็น ราศีสิงห์แบบที่ 1:

Origami ของ leo รุ่นที่ 1

Origami ของ leo รุ่นที่ 1

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบโดย Yoshihide Momotani.