Origami ของตะกร้า

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของตะกร้าคือ

Origami ของตะกร้า

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu