Origami ของ แฟน

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ แฟนคือ

Origami ของ แฟน

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu