Origami ของเสื้อผ้า กระเป๋า

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกัน เพื่อให้บรรลุ พับ ของเสื้อผ้า กระเป๋าคือ

Origami ของเสื้อผ้า กระเป๋า

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu