Origami ของกล่อง หัวสุนัข

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของกล่อง หัวสุนัขคือ

แผนภาพ ของ พับกระดาษ ของกล่อง หัวสุนัข

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu