Origami ของ เรือ คอนเทนเนอร์

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ เรือ คอนเทนเนอร์มีดังนี้:

Origami ของ เรือ คอนเทนเนอร์

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu