Origami ของปลา

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของปลาคือ

Origami ของปลา

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu