Origami ของแมว

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของแมวคือ

Origami ของแมว

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu