Origami ของ กระรอกบิน

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ กระรอกบินมีดังนี้:

Origami ของ กระรอกบิน

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu