Origami ของ งู

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ งูคือ:

Origami ของ งู

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu