Origami ของ จระเข้

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ จระเข้มีดังนี้:

Origami ของ จระเข้

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu