Origami ของ จิ้งจก

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ จิ้งจกคือ

Origami ของ จิ้งจก

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu