Origami ของ ช้าง

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ ช้างคือ

Origami ของ ช้าง

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu