Origami ของ นกนางแอ่น

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ นกนางแอ่นคือ

Origami ของ นกนางแอ่น

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu