Origami ของ ปลาหมึก

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ ปลาหมึกมีดังนี้:

Origami ของ ปลาหมึก

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu