Origami ของ ม้า

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ ม้าคือ

Origami ของ ม้า

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu