Origami ของ ลิง

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ ลิงคือ:

Origami ของ ลิง

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu