Origami ของ วัว

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ วัวคือ

Origami ของ วัว

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu