Origami ของ สุนัขจิ้งจอก

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ สุนัขจิ้งจอกมีดังนี้:

Origami ของ สุนัขจิ้งจอก

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu