Origami ของ หมีแพนด้า

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ หมีแพนด้าคือ

Origami ของ หมีแพนด้า

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu