Origami ของ หมีโคอาลา

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ หมีโคอาลามีดังนี้:

Origami ของ หมีโคอาลา

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu