Origami ของ แถบ

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ แถบคือ

Origami ของ แถบ

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu