Origami ของ ไก่

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ ไก่คือ

Origami ของ ไก่

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu