Origami ของ นกแก้ว

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ นกแก้วคือ

Origami ของ นกแก้ว

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu