Origami เครน หยิน หยาง

ในประเทศจีนและ ญี่ปุ่น เครนเป็นสัญลักษณ์ของ วงจรชีวิต(เธอ สามารถอยู่ 1,000 ปี!). นี่คือขั้นตอนที่แตกต่างกันดังนั้นเพื่อให้เกิดการพับกระดาษของหยินหยางเครนคือ

Origami เครน หยิน หยาง

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu