Origami ของ สิงโต

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ สิงโตคือ

Origami ของ สิงโต

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu