กล้วย Origami

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ กล้วยคือ

Origami ของ กล้วย

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu