Origami ของขนม

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของขนมคือ

Origami ของขนม

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu