Origami ของ ฝรั่งเศส ครัวซองต์

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ ครัวซองต์ ฝรั่งเศสมีดังนี้:

Origami ของ ฝรั่งเศส ครัวซองต์

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu