Origami ของ ลูกพีช

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ ลูกพีชคือ

Origami ของ ลูกพีช

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu